Belet Filmde
Online seret
Hyzmatdaş:
Türkmentelekom

Ujypsyz bahasyndan başlap, gyzykly zatlar köp.

JAN tehnologiýa HJ we Türkmentelekom kärhanasy ulanyjylarynyň dünýägaraýşyny üýtgedýär. Iki kärhana bilelikde Size has KÖP kontenti ýokary tizliklerde hödürleýär.

Islendik enjamlarda.

Tomaşa etjek enjamyňy häzirden saýla
SVG

Telefon

Android we
Iphone

SVG

Tablet

Android Tablet we Ipad

SVG

Android TV

Android TV

Ähli .apk faýllary ýükläp we öz enjamyňyza gurnap bilersiňiz

Android APK
Android telefon v0.74 New Ýükläp almak
Android telefon v0.73 Ýükläp almak
Android telefon v0.72 Ýükläp almak
Android TV
Android TV v11 New Awtomatik usulda täzelenme goşuldy Ýükläp almak
Android TV v10 Ýükläp almak

Nyrh meýilnamaňyz barada maglumatlar

Telekom TMT 30 / aý
Çäksiz müşderi
Ýokary tizlik
Hyzmat diňe öý internedyňyzyň çäginde işleýändir
Birikdirmek üçin soraglar ýüze çykdymy? Goldaw Merkezi

Wajyp soraglar

JAN tehnologiýa HJ we Türkmentelekom kärhanasynyň bilelikde hödürleýän bir hyzmatydyr. Iki kärhana bilelikde Size filmleri, seriallary, multfilmeri we TV show programmalaryny ýokary tizliklerde hödürleýär. Belet Film hyzmaty amatly we has tygşytly.
Bir aýlyk abuna bahasy 30 manat. Belet Film hyzmatynyň abunalygyny özüňiz ýa-da tutuş maşgalaňyz bilen ulanyp bilersiňiz.

1. Belet Film hyzmatyny şahsy otag arkaly birikdirip bilersiňiz.

2. Belet Film hyzmatyny birikdirmek üçin degişli bolan Türkmentelekomyň abuna bölümine barmaly we hyzmaty birkdirmek isleýäniňizi aýtmaly.

Ýüze çykan ähli soraglar bilen hepdäniň iş günleri sagat 09:00-19:00-a çenli bize ýüzlenip bilersiňiz +993(12) 75-02-08.

Belet Hyzmaty "Android 5.1" we "iOS 10.3.1"-dan ýokary mobil opersion sistemaly enjamlarynda işleýär. Hem-de film.belet.com.tm web sahypasynda tomaşa edip bilersiňiz.
Elbetde. Belet Filmde halan filmleriňizi we seriallaryňyzy mobil enjamlaryňyza ýükläp alyp bilersiňiz, hem-de islän ýeriňizde we islän wagtyňyz Wi-Fi birikmesiz tomaşa edip bilersiňiz.