Belet Video

*Ýükläp alanyňyzdan soň APK faýllary öz telefonyňyza gurnamaly...

Image Description
SVG
Dünýä garaýşyňyzy giňeldiň.

Goşundynyň aýratynlyklary:

SVG

Ýokary hili wideolar

Her dürli hilde wideolar görkmek, Ýagny 4K, 2K, FullHD, HD we beýlekiler.

SVG

Aýdym-sazlar diňlemek we görmek

Aýdym-sazlar diňlemek, görmek we fonowy režimde diňlemek.

SVG

Ýükläp almak

Wideolary we audiolary her dürli hilde ýükläp almak.

SVG

Enjamlar

Goşundyny Android TV de ulanmak.

SVG

Kanallar

Halan kanallaryňyza ýazylmak.

SVG

Filmler we seriallar

Meşhur türk we daşary ýurt seriallary görmek.

Soragyňyz galdymy?

Sagat 9:00-18:00-e çenli bize ýüzlenip bilersiňiz.

Image Description

Wajyp soraglar

Belet Video portaly dünýäniň meşhur we iň oňat döredijilerinden ajaýyp wideolar ýygyndylaryny görmek mümkinçiligi. Siziň üçin jemlenen bilim beriji, gyzykly we täsin kontent. Özüňizi we biznesiňizi täze we döwrebap pikirler bilen özgerdiň.

Belet Video portaly hemmeler üçin mugt.

Belet Video portaly häzirki wagtda ähli “Android” mobil operasion sistemaly enjamlarda işleýär, iň azyndan “Android” 5.1 görnüşi bolmalydyr.