AŞTU Belet Film hyzmaty üçin IP týunerlerini bölekleýin satyp başlady

2021-nji ýylyň dekabrynda Aşgabat şäher telefon ulgamynyň ulanyjylary üçin “Belet Film” hyzmaty elýeterli boldy. Bu hyzmat internet enjamyna däl-de, diňe IP enjamyna birikmek arkaly mümkindir. Hyzmaty AŞTU-yň resmi şahsy otagyňyz arkaly birikdirip bilersiňiz.
Maglumatlara görä, “Belet Film” hyzmatyny birikdirmek üçin abonentde “Android 5” ýokary tv týunerlary ýa-da android telewizorlary bolmaly.

Prowaýder şeýle týuneriň alyjylaryna täze bir wariant hödürledi: enjamy bölekleýin satyn almak mümkin bolar. Bölüm meýilnamasy 12 aýlap düzülendir - alyjy týuner we Belet Film hyzmaty üçin aýda 119 manat töleýär. Harytlaryň ähli bahasy tölenenden soň, “Belet Film” hyzmatyna abuna tölegi aýda 35 manat bolar.

Şeýle týunerler eýýäm Türkmen IP telewideniýesi we “Belet Film” goşundylary öňünden gurnalyp, güýçli “Android TV” parametrleri we abunalyk funksiýasyna eýedir.

“Belet Film” hyzmaty “Turkmentelecom” (internet liniýasy arkaly) we AŞTU (IP enjamyna birikmek) ulanyjylary üçin elýeterlidigini ýatladýarys.