Belet Film

Online seret

Ujypsyz bahasyndan başlap, gyzykly zatlar köp.

JAN tehnologiýa HJ we Türkmentelekom kärhanasy ulanyjylarynyň dünýägaraýşyny üýtgedýär. Iki kärhana bilelikde Size has KÖP kontenti ýokary tizliklerde hödürleýär.

Islendik enjamlarda.

Tomaşa etjek enjamyňy häzirden saýla
SVG

Telefon

Android we Iphone

SVG

Tablet

Android Tablet we Ipad

SVG

Web

Web

Ähli .apk faýllary ýükläp we öz enjamyňyza gurnap bilersiňiz

Android APK
Android telefon v0.9.2 Täze Ýükläp almak
Android telefon v0.8.9 Ýükläp almak
Android telefon v0.8.6 Ýükläp almak
Android TV
Android TV v3.1 Täze Ýükläp almak
Android TV v3.0 Ýükläp almak
Android TV v2.9 Ýükläp almak

Nyrh meýilnamaňyz barada maglumatlar

TMT 30 /1aý

Telekom

  • Çäksiz müşderi
  • Ýokary tizlik
  • Hyzmat diňe öý internedyňyzyň çäginde işleýändir
TMT 30 /1aý

ASTU IPTV

  • Ýokary tizlik 100 Mb/s
  • Android TV Box
  • Hyzmat diňe IPTV liniýada işleýär
Birikdirmek üçin soraglar ýüze çykdymy? Goldaw

Wajyp soraglar

JAN tehnologiýa HJ we Türkmentelekom kärhanasynyň bilelikde hödürleýän bir hyzmatydyr. Iki kärhana bilelikde Size filmleri, seriallary, multfilmeri we TV show programmalaryny ýokary tizliklerde hödürleýär. Belet Film hyzmaty amatly we has tygşytly.

Bir aýlyk abuna bahasy 30 manat. Belet Film hyzmatynyň abunalygyny özüňiz ýa-da tutuş maşgalaňyz bilen ulanyp bilersiňiz.

Belet Film hyzmatyny şahsy otag arkaly birikdirip bilersiňiz ýa-da degişli bolan Türkmentelekomyň abuna bölümine barmaly we hyzmaty birkdirmek isleýäniňizi aýtmaly. Ýüze çykan ähli soraglar bilen hepdäniň iş günleri sagat 09:00-19:00-a çenli bize ýüzlenip bilersiňiz +993(12) 75-02-08.

Elbetde. Belet Filmde halan filmleriňizi we seriallaryňyzy mobil enjamlaryňyza ýükläp alyp bilersiňiz, hem-de islän ýeriňizde we islän wagtyňyz Wi-Fi birikmesiz tomaşa edip bilersiňiz.

Belet Film hyzmatyna birikmek üçin AGTS hasabyňyza girip ýa-da AŞTU abuna bölümine barmaly we hyzmaty birkdirmek isleýäniňizi aýtmaly. Ýüze çykan ähli soraglar bilen hepdäniň iş günleri sagat 09:00-19:00-a çenli bize ýüzlenip bilersiňiz +993(12) 75-02-08.