Belet TV

Belet TV bilen lezzet alyň

Kino. Seriallar. Multfilmler. Ähli ajaýyp zatlar bir uly ekranda.
Image Description

Internetde film görmek, diňe özüňizi gyzyklandyrýan zady, size amatly bolan wagtda saýlamak mümkinçiligini elden gidirmäň. Bu örän aňsat we hezil!

Tomaşa ediň
Image Description

Islän serialyňyzy günüň islendik wagty onlaýn görüp bilersiňiz. Şonuň üçin maşgala agzalaryňyza jaň ediň we serialy şu wagt onlaýn görüp başlaň!

Tomaşa ediň
Image Description

Bölümde görkezilen multfilmleriň ýygyndysy haýran galdyryjy. Ynha, çagalykdan başlap, bize tanyş bolan Sowet klassikleri we soňky ýyllaryň iň güýçli Golliwud premýeralary.

Tomaşa ediň

Gutujykdaky zatlar

  • Belet TV Box
  • Uzakdan dolandyryjy
  • HDMI kabel
  • Adapter
Logo

Önüm barada maglumat


Gysgaça syn

Belet Film, Belet TV 4K enjamlarynda iň oňat filmleri, seriallary, multfilmleri we şoulary hödürleýär. Apple TV +, Netflix we Disney + ýaly hyzmatlaryň mazmunyndan lezzet alyň.

Size gerek zatlar

Belet TV Box
HDMI kabel
Uzakdan dolandyryjy
Simli ýa-da simsiz tor
IPTV ýa-da internede birikdiriň

Belet TV tehniki goldaw we kepillik

Her Belet TV telefon arkaly tehniki goldawy bilen gelýär.

Belet TV gözleýärsiňizmi?

4K telewizoryňyzda hakyky surat we ses alyň.

Satyn al
Image Description